Tour du lịch Hạ Long

Tour du lịch được tổ chức cho mục đích chủ yếu là tham quan vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long