Chính sách thanh toán

I. Chính sách thanh toán

Khách hàng cần thanh toán 50% khi đặt tour chính sách hoàn tiền sẽ theo chính sách huỷ của từng sản phẩm dịch vụ riêng biệt được ghi rõ trong sản phẩm. Phần còn lại sẽ được thanh toán khi tour khởi hành

II. Phương thức thanh toán

Chúng tôi có thể chấp nhận bốn phương thức thanh toán cho khách hàng.
Bạn có thể chọn một trong số họ, khi bạn đặt dịch vụ với chúng tôi. Công ty chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi nhận được khoản thanh toán của bạn.