Điều khoản & Chính sách

I. Điều khoản

1. Quý khách hàng chấp nhận các điều khoản khi đặt dịch vụ

Chúng tôi quy định các điều khoản riêng biệt cho từng loại tour trong phần mô tả dịch vụ, quý khách hàng khi đã đặt dịch vụ dưới bất cứ hình thức nào đều đã chấp nhận các điều khoản đặt dịch vụ của chúng tôi

2. Hủy dịch vụ bắt buộc

Trong các trường hợp sau đây Beka travel có thể hủy tour của quý khách:

a. Do điều kiện bất khả kháng: Thiên tai, bão lũ, dịch bệnh có lệnh cấm của cơ quan chức năng

b. Khách hàng không tới tham gia

c. Khách hàng không tuân thủ các điều khoản, chinh sách của Beka Travel

d. Khách hàng có phát sinh thêm người nhưng không báo trước

II. Chính sách

  1. Chính sách hoàn tiền khi hủy tour

Mỗi chương trình, dịch vụ của chúng tôi đều có chính sách hoàn hủy riêng biệt, quý khách vui lòng xem tại mô tả sản phẩm

2. Chính sách hoàn tiền đối với những tour hủy

  • Chúng tôi sẽ hoàn tiền 100% trong trường hợp tour bị hủy do điều khoản bất khả kháng cũng như cơ quan chức năng không cho tổ chức (Bão lũ, thiên tai...)
  • Nếu khách hàng hủy tour tham khảo điều khoản hủy trong mô tả sản phẩm
  • Tiền hoàn về cho khách hàng sẽ được thực hiện trong 7 ngày kể từ ngày tour khởi hành